Büromuzun önemli iş alanlarından bir diğerini birleşme ve devralmalar ile kurumsal yeniden yapılandırma oluşturur. Büromuz, kurumsal yeniden yapılandırmayı esaslı derecede gerektiren birleşme ve de...

Büromuz Türk bankalarının yanısıra uluslararası ticari bankalar ve yatırım bankalarını, uluslararası finansal kiralama şirketlerini ve diğer finansal kurumları temsil etmekte olup kurumsal finansma...

Gerek mevcut bir gayrimenkulün renovasyonu gerekse bir gayrimenkulün en baştan inşası hususunda müvekkillere gayrimenkul ve imar hukuku alanında her türlü danışmanlığı sağlamaktayız. Bu alanda, öne...

Büromuz müvekkillerinin hızla değişen piyasa koşullarından doğan hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak müvekkillerine, şirketler hukukunun tüm konularında hizmet vermektedir.

Hizm...

Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye?de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müve...

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ve uluslararası ticaret hukukunun işlevi genel olarak ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve ticaretin mümkün olan en sorunsuz, tahmin edilebilir ve özgür şekil...

Büromuz, iş hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, politikalar ve anlaşmalar da dahil olmak üzere yerli ve yabancı pek çok şirketleri temsil etmiştir. Büromu...

Büromuz bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası müvekkillere işlem bazında, mevzuata ve uyuşmazlıklara ilişkin konular dâhil olmak üzere her türlü...

Büromuz bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası müvekkillere işlem bazında, mevzuata ve uyuşmazlıklara ilişkin konular dâhil olmak üzere her türlü...

© 2016 NEZİROĞLU HUKUK All Rights Reserved