Birleşme ve Devralmalar ile Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Büromuzun önemli iş alanlarından bir diğerini birleşme ve devralmalar ile kurumsal yeniden yapılandırma oluşturur. Büromuz, kurumsal yeniden yapılandırmayı esaslı derecede gerektiren birleşme ve devralmalar, tahsisli satışlar, yerel ve uluslararası firmalar arasındaki stratejik ortaklıklar alanında uzmanlaşmış, uluslararası müvekkillerin, halka açık ve özel Türk şirketlerinde blok hisse alımlarında danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Bu hizmetler, önemli ve detaylı hukuki incelemeleri (due diligence), yeniden yapılandırma modelleri yaratılmasını, hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesini, ilgili makamlar ve kurullara gerekli başvuruların yapılarak sonuçlandırılmasını içerir. Büromuz, pekçok Türk ve yabancı şirketi diğer şirketlere yaptıkları, aktif ve pasiflerin detaylı olarak incelenip gözden geçirilmesini ve yeniden yapılandırılmasını gerektiren stratejik yatırımlarda temsil etmiştir.

Bu çerçevede, Büromuz tarafından verilen hizmetler arasında, kurumsal yeniden yapılandırma, birleşme ve devralmanın her aşamasında hukuki ve stratejik danışmanlık verilmesi, resmi başvuruların yapılarak yürütülmesi, mutabakat esasları veya çerçeve anlaşması, hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, kredi anlaşmaları ve mali kuruluşlar ile bağımsız denetçi firmalarla yapılan anlaşmaların müzakere edilmesi ve hazırlanması sayılabilir. Bu çalışmalarımız esnasında oldukça geniş bir alana dağılmış olan çeşitli yerel ve yabancı firmaya hizmet vermiş bulunmaktayız.

© 2016 NEZİROĞLU HUKUK All Rights Reserved