İcra İflas Hukuku

Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye?de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz:

  • Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
  • Kambiyoo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması
  • İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular
  • Takibin İptali, Ödeme Emri - İcra Emrinin İptali Davaları
  • İcra Davaları
  • Menfi Tespit Davaları
  • İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları
  • Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvuruları
  • İcra Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azatlma, İflas İstememe vb.)

© 2016 NEZİROĞLU HUKUK All Rights Reserved