Şirketler Hukuku

Büromuz müvekkillerinin hızla değişen piyasa koşullarından doğan hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak müvekkillerine, şirketler hukukunun tüm konularında hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz genel olarak yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, yabancı sermaye transferi, yatırım teşvikleri, sermaye artırımı ve azaltımları, şirketlerin yeniden yapılandırılması, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tasfiye, resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasını, işlemlerin gerçekleştirilmesini ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek olan hukuki ihtilafların çözümlenmesini kapsamaktadır.

Şirketler hukuku ile ilgili hizmetlerimiz kapsamında çeşitli ortaklık modellerinin vergisel boyutları hakkında danışmanlık da verilmektedir.

© 2016 NEZİROĞLU HUKUK All Rights Reserved