Uluslararası Ticaret Hukuku ve Ekonomik Yaptırımlar

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ve uluslararası ticaret hukukunun işlevi genel olarak ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve ticaretin mümkün olan en sorunsuz, tahmin edilebilir ve özgür şekilde akışını sağlamaktır. Uluslararası ticaret ve ekonomik yaptırımlar komplike düzenlemeler, prosedürler ve istisnalar ile beraber çıkar çatışmalarından oluşan bir labirenti içermektedir.

Büromuz ithalat/ihracat düzenlemelerine ilişkin her türlü konuda müvekkillerimize düzenli olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Verdiğimiz danışmanlık DTÖ sözleşmelerinden doğan pazara erişim, ticari çözümler, ihracat kontrolleri ve ticaret politikası konularını kapsamaktadır. Yeniden kullanılan, yenilenmiş ve ciddi denetime tabi ürünler dâhil kendi ürünlerine ilişkin ithalat/ihracat düzenlemeleri konusunda müvekkillerimize düzenli olarak yol göstermekteyiz.

Müvekkillerimize uyuşmazlık çözümüne yönelik alternatifler ve DTÖ?nün yönetimindeki prosedürlere ilişkin tavsiyelerde bulunmaktayız. Müvekkillerimiz arasında şikayetçiler, davalılar ve konuyla ilgili üçüncü kişiler bulunmaktadır. İlgili ticaret düzenlemelerin anlaşılması, mevzuata uyumun denetlenmesi ve ticaret ile ilgili problemlerin henüz ortaya çıkmadan önce çözülmesi için pratik stratejiler geliştirme konularında müvekkillerimize destek olmaktayız. Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan anti-damping ve ek mali yükümlülük incelemelerine giren müvekkillerimize destek de vermekteyiz.

Büromuz Gümrükler Genel Müdürlüğü?ne sık sık görüşler göndermek suretiyle yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve değiştirilmesine yönelik idari süreçlere de aktif olarak katılmaktadır.

© 2016 NEZİROĞLU HUKUK All Rights Reserved